Styrelsen m.fl.

Styrelsen i Kyrkesunds Båthamnsförening

På årsmötet i 2024 valds följande personer att ingå i Kyrkesunds Båthamnsförenings styrelse.

 

 

Ordförande            Magnus Lindblad

Sekreterare           Mikael Snow

Ledamot                Henrik Englund

Ledamot                Magnus Sandberg

Ledamot                Simon Svensson

Suppleant              Jonas Persson

Suppleant              Mats Andreasson

Suppleant              Camilla Wenke

                                                             Adjungerad Kassör Marianne Carlsson


 


För att kontakta styrelsen via email använd förnamn.efternamn@kyrkesundsbathamn.se.

Valberedningen


Alf Berntsson, sammankallande

Arne Johansson

Per-Ivar Fallenius


Emailadresser:                        alf.berntsson(at)kyrkesundsbathamn.se 

Revisorer


Revisor           Karolina Berntsson

Revisor           Claes Håkansson 

Revisor suppl. Sune Andersson