Styrelsen m.fl.

Styrelsen i Kyrkesunds Båthamnsförening

På årsmötet i 2023 valds följande personer att ingå i Kyrkesunds Båthamnsförenings styrelse.

 

 

Ordförande          Per-Ivar Fallenius

Vice ordförande    Anders Johanson

Sekreterare          Mikael Snow

Kassör                 Marianne Carlsson

Ledamot              Magnus Sandberg

Suppleant            Henrik Englund

Suppleant            Mats Andréason

Suppleant            Jonas Persson

 

 

 

För att kontakta styrelsen via email använd förnamn.efternamn@kyrkesundsbathamn.se.

Valberedningen


Alf Berntsson, sammankallande

Arne Johansson


Emailadresser:                        alf.berntsson(at)kyrkesundsbathamn.se 

Revisorer


Revisor           Karolina Berntsson

Revisor           Claes Håkansson 

Revisor suppl. Sune Andersson