Kranen/ramp

Bilden visar de infällda stegen i kranbryggan. Dessa gör det lättare att ta sig upp på bryggan från en mindre båt

Målning av kranen pågår

Våren 2017