Hem


Stämman accepterar avtalet

På den extra föreningssstämman den 10 december godtog de närvarande enhälligt arrendeavtalet från Tjörns kommun.

Hamnen stängd

Hamnen stängde den 16 oktober och nu är de endast vinterliggande båtar samt de som fått dispens av styrelsen som skall ligga kvar.  (2023-11-02)


Stegar och tampar

Vi vill göra alla uppmärksamma på att stegar och tampar på båtplatsen skall tas bort under vintern. Detta för att bryggorna ej skall skadas om det blir is i hamnen. (2023-11-02)


ST-Tidningen 2023-09-20

Med anledning av dagens artikel i ST-tidningen om att Kyrkesunds Båthamn skall stängas. Lasse Andrén som skrev artikeln har också tagit upp våra synpunkter i denna men han vill gärna spetsa till saker när han skriver. Vi vill informera om att vi fått en uppsägning av vårt avtal om vattenrätten från kommunen. Avtalet gick dock ut redan 2012 och vi har sedan dess levt i ett avtalslöst förhållande. Dessutom står det inget om avflyttning från området i uppsägningen. Vi har pågående kontakter med kommunen och hoppas inom kort att komma till ett avslut.

(2023-09-20)


Låset till rampen utbytt.

Nu är vinterlåset på plats på kättingen och endast kranförarna har nyckel till detta lås. Detta för att vi skall försäkra oss om att alla båtar som tas upp ur vattnet spolas av på spolplattan.

(2023-08-28)Sjösättning/Upptagning

Detaljer angående tillväggångsätt, tider och priser finner du under fliken Kranen/Ramp 

 

.

Oljesaneringsmaterial.

Efter krav från Miljöavdelingen på Tjörns Kommun har vi införskaffat material för sanering av oljeläckage i vattnet. Detta förvaras i de båda sjöbodarna.

 

Vid full parkering

Under vissa soliga sommardagar händer det att parkering blir i stort sett full. Styrelsen har därför beslutat att vid sådana tillfällen är det tillåtet att också parkera på gräsmattan till höger om infarten till parkeringen. Ställ då bilarna i en solfjäder med fronten mot kättingen, så att så många bilar som möjligt får plats. Det är endast tillåtet att parkera här under dagen och ej om gräsmattan är blöt och marken sank.


Dessutom vill vi be alla att parkera sina bilar med ett avstånd på ca 50-60 cm mellan varje bil. (2021-07-11)

 

Nya stolpar på vissa platser.

På vissa platser har de gamla trästolparna bytts ut mot nya stolpar med platshölje. Det är förbjudet att skruva eller spika i dessa stolpar då detta innebär att livslängden kraftigt minskar.

 

Olycksfallsförsäkring.

Båtplatsägarna har en olycksfallsförsäkring som gäller för olyckor som sker i hamnen. Klicka här för villkoren.

 

El på bryggan.

De som önskar få el, för att ladda batterierna till sin båt, nu kan få tillgång till el på bryggan via de elskåp med belysning som sitter på varje brygga. Kostnaden för detta är 400:-  per år, samt en depositionsavgift för nyckeln på 250:- som återfås när nyckeln återlämnas. Kontakta: Styrelsen


Att förtöja rätt är viktigt!

Genom att läsa ifs säkerhetshandbok lär man sig mycket om förtöjningar och annat nyttigt. Ladda ner den här:  ifs säkerhetshandbok

ifs säkerhetshandbok


Tekniska gruppen.

Medlemmar som är intresserade av att hjälpa till  inom båthamnens Tekniska Grupp kontakta Mikael Snow på mikael.snow(at)kyrkesundsbathamn.se, byt ut (at) mot @.


Medlemsregister/GDPR

Klicka här för att läsa mer kring vilken information som ligger i vårt medlemsregister samt hur informationen används enligt GDPR.

(2021-05-19)


Hjärtstartare.

Föreningen har nu införskaffat en hjärtstartare. Denna finns placerad på yttre sjöbodens vägg, den bod som ligger vid ändan av b-bryggan. Skyltar anger var den är placerad. Så snart pandemin är borta skall vi anordna kurser i hjärt och lung-räddning för medlemmarna.

(2020-09-01)