Hem


Ny hastighetsbegränsning i Kyrkesund

 

Länsstyrelsen Västra Götaland har 2024-05-20 fattat beslut (14FS 2024:12) om att 5 knop hastighetsbegränsning ska gälla hela vägen från söder om Kyrkesund till norr om Ängeviken, enligt rödmarkerat område i karta - alltså en utökning av dagens begränsningar genom dels Kyrkesund och Ängevikssund. Detta gäller från 2024-06-21. Sjövägmärken justerade. (UFS 18479)     

(2024-07-14)

Arbetsdagar under 2024

Följande dagar är avsatta till Arbetsdagar:

27 juli

24 augusti 


tid: 10:00 till 13:00


Ansvarig för respektive arbetsdag har uppdaterad lista med arbetsmoment.


För att vi skall kunna planera arbetsdagen (samt mängd fika) så ber vi dig att anmäla er till info(at)kyrkesundsbathamn.se.

(2024-06-25) 


Sophantering och Avfall

Vi har nu ordnat med mottagning av sopor i föreningen! Man kan slänga hushållsavfall respektive matavfall i hamnen i uppställda tunnor invid den röda boden vid parkeringen. Påsar för matavfall finns i lådan bredvid soptunnorna. Soporna kommer att tömmas en gång i veckan under juli och början av augusti och lite glesare resten av den öppna tiden av hamnen. Medlemmar uppmanas till att i första hand ta med sopor hem till egen soptunna för att minska trycket på dessa tunnor.


Övrigt avfall i fraktionerna ofärgat och färgat glas, metall, mjuk och hård plast och papper har medlemmar möjlighet att slänga i separata kärl inne i båthuset. Medlemmar som vill slänga sådant material uppmanas till att i god tid i förväg kontakta jourhavande kran-/rampansvarig som öppnar dörren mot avgift (samma avgift som för öppning av rampen). Listan på ansvariga finns under flik Kranen/ramp. (2024-07-14)


Laddstolpar för elbilar

Laddstolparna på parkeringen är nu igång.

Instruktioner framgår av QR-kod på laddstolpen.

(2024-06-25).

Oljesaneringsmaterial.

Efter krav från Miljöavdelingen på Tjörns Kommun har vi införskaffat material för sanering av oljeläckage i vattnet. Detta förvaras i de båda sjöbodarna.

 

Vid full parkering

Under vissa soliga sommardagar händer det att parkering blir full. Vid sådana tillfällen är det tillåtet att också parkera på gräsmattan till höger om infarten till parkeringen. Ställ då bilarna i en solfjäder med fronten mot kättingen, så att så många bilar som möjligt får plats. Det är endast tillåtet att parkera här under dagen och ej om gräsmattan är blöt och marken sank. Dessutom vill vi uppmana alla att parkera sina bilar med ett avstånd på ca 50-60 cm mellan varje bil. (2024-07-09)

 

Nya stolpar på vissa platser.

På vissa platser har de gamla trästolparna bytts ut mot nya stolpar med platshölje. Det är förbjudet att skruva eller spika i dessa stolpar då detta innebär att livslängden kraftigt minskar.

 

Hyr ut din båtplats eller byt

Då det nu är stor efterfrågan på båtplatser på Tjörn hjälper dig föreningen att hyra ut din plats om den inte skall användas i sommar. Det finns också möjlighet att byta båtplats, större mot mindre eller tvärt om.

Kontakta Mikael på mail så hjälper han dig: Mikael.Snow(at)kyrkesundsbathamn.se , byt ut (at) mot @. (2024-04-03)


Sjösättning/Upptagning

Detaljer angående tillvägagångsätt, tider och priser finner du under fliken Kranen/Ramp.

Olycksfallsförsäkring.

Båtplatsägarna har en olycksfallsförsäkring som gäller för olyckor som sker i hamnen. Klicka här för villkoren.

 

El på bryggan.

De som önskar få el, för att ladda batterierna till sin båt, kan få tillgång till el på bryggan via de elskåp med belysning som sitter på varje brygga. Kostnaden för detta är 600:-  per år, samt en depositionsavgift för nyckeln på 300:- som återfås när nyckeln återlämnas. Kontakta: Styrelsen på info(at)kyrkesundsbathamn.se (2024-07-09)


Att förtöja rätt är viktigt!

Genom att läsa ifs säkerhetshandbok lär man sig mycket om förtöjningar och annat nyttigt. Ladda ner den här:  ifs säkerhetshandbok

ifs säkerhetshandbok


KF-gruppen.

Tidigare kallad Tekniska gruppen hanterar kran och dess drift samt övriga tekniska frågor. Medlemmar som är intresserade av att hjälpa till inom båthamnens KF-grupp kontakta Mikael Snow på mikael.snow(at)kyrkesundsbathamn.se, byt ut (at) mot @. (2024-06-25)


Medlemsregister/GDPR

Klicka här för att läsa mer kring vilken information som ligger i vårt medlemsregister samt hur informationen används enligt GDPR.

(2021-05-19)


Hjärtstartare.

Föreningen har nu införskaffat en hjärtstartare. Denna finns placerad på yttre sjöbodens vägg, den bod som ligger vid ändan av b-bryggan. Skyltar anger var den är placerad. Kontakt styrelsen om ni ser ett behov av att anordna kurser i hjärt och lung-räddning för medlemmarna.

(2024-06-25)