Dokument

Bilderna är från arbetsdagen den 2 maj. Flytt av brädhögen som vattnet tagit. Bryggslip samt Henrik som skurar bryggan.

DokumentHär redovisas ett antal dokument som gäller Kyrkesunds Båthamnsförening. Nedan återfinns följande dokument:


Kommunstyrelsens beslut om arrendeavtal


Arrendeavtal om vattenområdet


Bilaga till arrendeavtalet, karta.


Förslag till nya stadgar.

Ordningsregler


Nuvarande Stadgar


Avtal för överlåtelse av båtplats


Uthyrning av båtplats i andra hand.


Formulär för båtuppgifter


Interna dokument för medlemmar gå till sidan MEDLEMMAR